Delta i tematräff om digitalt stöd i hemmet

10 november, 2021

Efter två regionala dialogforum om delaktighet i det digitala samhället bjuder länets FoU-enheter in till en tematräff om digitalt stöd i hemmet.

Regionalt dialogforum för delaktighet i ett digitaliserat samhälle drivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst och FOU nu, tillsammans med forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet. Hittills har man hållit två dialogforum, där man samlat personer som arbetar med eller är intresserade av dessa viktiga frågor.

Nu är det dags för nästa inbjudan. Denna gång till en tematräff med erfarenhetsutbyte kring digitalt stöd i hemmet, exempelvis digitala fixare, digital hemguide, teknikbussar och digitala stödgrupper, som kommer att hållas digitalt under eftermiddagen den 29 november.

– Inför vårt senaste dialogforum om olika initiativ som tagits av kommuner i länet för att erbjuda stöd med digital teknik, framkom ett behov av en träff som handlar mer specifikt om verksamheter som erbjuder stöd i hemmet. Deltagarna efterlyste en träff för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan personer som jobbar inom dessa verksamheter i olika kommuner i länet, berättar Elisabeth Lauritzen, projektledare på FOU nu.

Porträttbild på Charlotta Ryd

Charlotta Ryd, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

Alla som är intresserade av ämnet är välkomna att delta i tematräffen. De som verkligen ska passa på är de som själva är involverade i arbetet med digitalt stöd i hemmet, eller som planerar att starta en liknande verksamhet.

Stiftelsen Äldrecentrums utredare Charlotta Ryd hoppas på stor uppslutning.

– Intresset har varit stort och många har deltagit i våra dialogforum, med deltagare från många olika kommuner och verksamheter i länet. Vi har fångat upp många viktiga aspekter och utmaningar relaterade till invånarnas delaktighet i det digitala samhället, säger hon.

Nätverkets tredje dialogforum är planerat till 7 december och har temat Digital kompetens hos personal och behov av fördjupad kunskap.

Vill du vara med på tematräffen? Här hittar du anmälan!