Öppen föreläsning om åldrande och minne

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar inom aktuell forskning. Den 30 november föreläser Erika Jonsson Laukka, med. dr. Karolinska institutet, om åldrande och minne. Läs mer

Gå direkt till  

Ny rapport: Bostäder anpassade för äldre

Rapporten bygger på interjuver och en enkät om hur äldre stockholmare ser på sitt boende och Stockholms stads förslag om utformningen av trygghetsboende med aktivitetscentra. Läs mer 

Seminarier och utbildningar hösten 2017

För att du ska få en bättre överblick över våra aktiviteter har vi samlat dem i en utbildningskatalog. Här kan du ta del av våra seminarier, utbildningar och övrig verksamhet under hösten 2017. Läs mer

Åldrande sinnen

Att våra sinnen försämras hör till det normala åldrandet. Likväl begränsar försämringen oss, kanske framför allt i sociala sammanhang. Då kan det till exempel vara bra att veta att det är lättare att höra den som pratar i ett lägre tonläge, att maten kan behöva lite extra kryddning för att smaka och att både balanssinnet och luktsinnet går att träna! Läs mer i nr 3/2017 av tidskriften Äldre i Centrum.

Podd om våld i nära relationer

Våldet slutar inte vid 65. Hur ska man gå tillväga när man misstänker att någon är våldsutsatt? Ta del av Ingrid Hjalmarsons podd om våld mot äldre i nära relationer – lyssna och läs mer

 

  

Konferens 26 januari 2018 - Våld i äldres nära relationer

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i samhället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera. Den här konferensen vill uppmärksamma och synliggöra frågan om våld mot äldre i nära relationer och inspirera deltagarna till att arbeta vidare med frågan i sina respektive verksamheter. Läs mer och anmäl dig här

Reflektion som arbetsutveckling

Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion? Vad behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa och flera andra frågor tas upp i boken Reflektion som arbetsutveckling skriven av Eva Norman och Marie Birge RönnerfältLäs mer och beställ ditt exemplar

SNAC – ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår