Äldrecentrum söker Verkställande direktör

Äldrecentrum söker en verkställande direktör med ett genuint intresse för att kunskap om åldrandet och vård och omsorg om äldre ska bli känd och använd. Rekryteringen sker i samarbete med Source.  Välkommen att läsa mer om tjänsten här. Läs mer

Gå direkt till  

Ny rapport: Bostäder anpassade för äldre

Rapporten bygger på interjuver och en enkät om hur äldre stockholmare ser på sitt boende och Stockholms stads förslag om utformningen av trygghetsboende med aktivitetscentra. Läs mer 

Vårens föreläsningsprogram inom Samhället & äldre

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar inom aktuell forskning. Våren 2018 handlar föreläsningarna om hälsofrämjande träning, spaniensvenskar och pensionsmigration samt kärlek. Den första föreläsningen äger rum den 30 januari då Elisabeth Rydwik föreläser om tips och idéer om hälsofrämjande träningLäs mer

Det ojämlika åldrandet

Olikheter i hälsa och socioekonomisk status förstärks på gamla dar. Att vi åldras olika har att göra med sådant som vi både kan och inte kan påverka. Förståelsen av ojämlikheten i åldrandet kan bana väg mot bättre vård och omsorg i framtiden. Detta kan du läsa om i senaste numret av Äldre i centrum som också tar upp artiklar om unga äldreforskare, verklighetslabb och om att åldras med ryggmärgsskada. Läs mer

Podd om våld i nära relationer

Våldet slutar inte vid 65. Hur ska man gå tillväga när man misstänker att någon är våldsutsatt? Ta del av Ingrid Hjalmarsons podd om våld mot äldre i nära relationer – lyssna och läs mer

 

  

Konferens 26 januari 2018 - Våld i äldres nära relationer

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i samhället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera. Den här konferensen vill uppmärksamma och synliggöra frågan om våld mot äldre i nära relationer och inspirera deltagarna till att arbeta vidare med frågan i sina respektive verksamheter. Läs mer och anmäl dig här

Reflektion som arbetsutveckling

Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion? Vad behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa och flera andra frågor tas upp i boken Reflektion som arbetsutveckling skriven av Eva Norman och Marie Birge RönnerfältLäs mer och beställ ditt exemplar

SNAC – ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår