Specialistsjuksköterska i Stockholm

Specialistsjuksköterska – med fördjupad kunskap och helhetssyn

2014 beslutade äldreförvaltningen i Stockholms stad att finansiera sex utbildningsanställningar på stadens akademiska vård- och omsorgsboenden för sjuksköterskor som studerade till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre.

Genom att stödja sjuksköterskor i sin kompetensutveckling fanns förhoppningen om att det skulle bidra till en ökad kvalitet inom den kommunala vården och omsorgen. Satsningen riktade sig till sjuksköterskor med en kandidatexamen som arbetade inom kommunal verksamhet i Stockholms stad.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad gav Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i uppdrag att följa de studerande under de två år som utbildningen pågick. Syftet med uppföljningen var att studera hur utbildningssatsningen uppfattades samt om den motsvarade sjuksköterskornas och chefernas förväntningar. Inom ramen för uppföljningen studerades också hur utbildningsanställningen planerats, organiserats samt sjuksköterskans möjligheter att bedriva projekt/utvecklingsarbete och hur utbildningsanställningen kan utvecklas.