Digital kompetensutveckling inom omsorgen

DigIT – utvärdering av implementering

DigIT är ett ESF-finansierat projekt för digital kompetensutveckling hos medarbetare bland annat inom äldreomsorgen, med målet att öka den digitala kompetensen hos medarbetare inom vården och omsorgen och låta det komma till nytta för brukarna. Projektet drevs mellan 2015 och 2018 av Stockholms stads stadsdelar och ytterligare elva kommuner i Stockholms län.

I utbildningens första del fick personalen lära sig hur man använder en surfplatta, medan den andra delen utgjordes av en språkombudsutbildning med digital inriktning