Bättre enkät för personer med demens

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Utvecklingsprojekt för bättre inkludering av personer med demenssjukdom

På uppdrag av Socialstyrelsen har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecent­rum undersökt om äldre personer med nedsatt kognitiv funktion kan be­svara en av Socialstyrelsen modifierad version av enkäten för den stora brukarundersökningen. Enkäten har utarbetats av Socialstyrelsen och består av sju frågor för personer med hemtjänst och åtta frågor för personer som bor i särskilt boende. Frågorna är enkla och robusta och handlar om vad brukaren tycker om alldagliga situationer som hjälptagare inom äldreomsorgen. Stiftelsen Äldrecentrum har testat enkäterna på 13 personer med hemtjänst och åtta personer som bor på demensboende.

Arbetet är avslutat och ett PM har överlämnats till Socialstyrelsen. Läs gärna vår utredare Lars Sondes kommentarer om projektet och dess resultat.

Har du frågor om projektet?