Frukostseminarium: Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg?

Till anmälan

Välkommen till ett seminarium om omsorgsbehoven hos äldre som får äldreomsorg!

För att kunna planera, följa upp och utveckla äldreomsorgen är det viktigt att ha kunskap om vilka som beviljas omsorgsinsatser, vad det är för typ av omsorg och dess omfattning. Stiftelsen Äldrecentrum har sedan tidigare genomfört analyser av äldres omsorgsbehov relaterat till beviljad äldreomsorg åt Stockholms stad.

Våra utredare Bettina Meinow, Åsa von Berens och Sarah Wallcook kommer att berätta om en ny analys som de har genomfört baserat på data från 2022, och utifrån frågeställningar som:

 • Vad karaktäriserar omsorgstagarna i Stockholms stad?
 • Vilka insatser beviljas utifrån bedömda behov och sociodemografiska faktorer?
 • Hur skiljer sig omsorgstagarna och de beviljade insatserna jämfört med tidigare år?

Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningarna öppnar cirka tre veckor innan utsatt datum.

Vårens PROGRAM
 • 26 januari: Dokumentärfilm som verktyg för lärande i äldreomsorg
  Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath och filmvetaren Annika Wik
 • 23 februari: Verksamhetslogik som redskap för organisationsutveckling
  Sarah Wallcook, Åsa von Berens och Helena Strehlenert, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Paula Källgren, utbildningsansvarig på Kliniskt träningscentrum
 • 22 mars: Verktyg för följsamhet och anpassning vid nya arbetssätt
  Helena Strehlenert, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 26 april: Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg?
  Bettina Meinow, Åsa von Berens och Sarah Wallcook, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 31 maj: Att upptäcka symtom och besvär relaterade till undernäring hos äldre
  Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Erika Berggren, forskare och distriktssköterska på Akademiskt primärvårdscentrum

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg? 26 april

OBS! Anmälan till detta seminarium öppnar cirka tre veckor innan utsatt datum.

För att vara först med att få information om när anmälan öppnar, rekommenderar vi att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.