Frukostseminarium: Verksamhetslogik som redskap för organisationsutveckling [DIGITALT]

Till anmälan

Välkommen till ett seminarium om hur verksamheter kan arbeta för att utvecklas!

Åsa von Berens, Sarah Wallcook och Helena Strehlenert. Foto: Yanan Li

Under 2023 har Stiftelsen Äldrecentrum genomfört workshoppar och intervjuer med styrgruppen för Kliniskt träningscentrum, KTC, i Stockholms stad. Syftet har varit att ta fram en så kallad samskapad verksamhetslogik. Verksamhetslogik är ett sätt att beskriva verksamheters förutsättningar, genomförande och förväntade resultat.

Vid detta tillfälle kommer Stiftelsen Äldrecentrums utredare Sarah Wallcook, Åsa von Berens och Helena Strehlenert att presentera hur en verksamhetslogik som skapas tillsammans med en organisation, kan bidra till ökad samsyn kring resurser, prioriteringar och önskade effekter. Även Paula Källgren, utbildningsansvarig på KTC, kommer att medverka.

De kommer även att dela våra erfarenheter av att stödja och vara med i processen, samt hur verksamhetslogik kan användas som ett planeringsverktyg och underlag för uppföljning och utveckling.

PROGRAM

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor

Vill du hellre delta på plats? Då kan du anmäla dig här i stället.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningarna öppnar cirka tre veckor innan utsatt datum.

Vårens PROGRAM
 • 26 januari: Dokumentärfilm som verktyg för lärande i äldreomsorg
  Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath och filmvetaren Annika Wik
 • 23 februari: Verksamhetslogik som redskap för organisationsutveckling
  Sarah Wallcook, Åsa von Berens och Helena Strehlenert, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Paula Källgren, utbildningsansvarig på Kliniskt träningscentrum
 • 22 mars: Verktyg för följsamhet och anpassning vid nya arbetssätt
  Helena Strehlenert, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 26 april: Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg?
  Bettina Meinow, Åsa von Berens och Sarah Wallcook, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 31 maj: Att upptäcka symtom och besvär relaterade till undernäring hos äldre
  Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Erika Berggren, forskare och distriktssköterska på Akademiskt primärvårdscentrum

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium Verksamhetslogik som redskap för organisationsutveckling, 23 februari [digitalt]

Klicka här för att anmäla dig till detta seminarium digitalt.

OBS! Var noggrann med e-postadressens stavning. När du har fyllt i formuläret kommer du få ett bekräftelsemejl som också innehåller länken till seminariet. Kolla i din skräppost om mejlet inte har dykt upp inom ett par timmar.