Frukostseminarium – Palliativ vård på särskilt boende [DIGITALT]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium om palliativ vård på särskilt boende!

Ida Goliath porträtt

Den här gången är ämnet palliativ vård och vilka behov av utveckling det finns inom den palliativa vården i särskilda boenden för äldre, säbo. Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath har lång erfarenhet av forskning kring palliativ vård och kommer under seminariets gång berätta om den forskning hon bedriver och presentera några resultat.

Hon kommer bland annat att prata om tre utvecklingsområden:

  • Bredda och använda befintlig palliativ kompetens
  • Vad som kan stärka ett proaktivt palliativt förhållningssätt
  • Stärka ledarskapet och skapa en organisation som främjar ett palliativt förhållningssätt

Ida Goliath har bland annat forskat om hur man kan stärka ett palliativt förhållningssätt och personcentrerad vård på säbo sedan 2018. 2021 genomförde hon och kollegan Lars Sonde åtta dialogmöten med sammanlagt 23 personer som arbetar med att utveckla den palliativa vården i Stockholms stad, allt på uppdrag av äldreförvaltningen. Ett år senare ledde Ida Goliath ytterligare en undersökning för att ta reda på hur verksamhetschefer arbetar för att stärka ett palliativt förhållningssätt.

PROGRAM

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor

Vill du hellre delta på plats? Då kan du anmäla dig här i stället.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med föreläsare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar.

Nästa frukostseminarium kommer att hållas 27 januari 2023 med Stiftelsen Äldrecentrums utredare Lars Sonde och seniora rådgivare Krister Håkansson som föreläsare. De kommer att presentera ett pilotprojekt där personer 65 år eller äldre får möjligheten att vara med i ett fullskaligt program för att förbättra sin hälsa. Pilotprojektet pågår just nu i stadsdelen Spånga-Tensta och bygger delvis på resultaten från den så kallade FINGER-studien.

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium – Palliativ vård på särskilt boende [DIGITALT]

Klicka här för att anmäla dig till seminariet

OBS! När du har fyllt i formuläret kommer du få ett bekräftelsemejl som också innehåller länken till seminariet. Kolla i din skräppost om mejlet inte har dykt upp inom ett par timmar.