Frukostseminarium: Livsstil för bättre hjärnhälsa – Pilotprojekt i Spånga-Tensta [DELTAG PÅ PLATS]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium om hur stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta arbetar för en bättre hjärnhälsa!

Lars Sonde.

Krister Håkansson.

Den här gången bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium om ett pilotprojekt som pågår i stadsdelen Spånga-Tensta, Stockholm.

Sedan hösten 2022 har vår utredare Lars Sonde och seniora rådgivare Krister Håkansson varit involverade i piloten där personer som är 65 år och äldre som är bosatta i Spånga-Tensta får möjligheten att vara med i ett fullskaligt program för att förbättra sin hjärnhälsa med en livsstilsintervention.

Pilotprojektet bygger delvis på resultat från den välkända FINGER-studien där deltagare fick ändra sin livsstil på fem olika plan: motion, kognitiv träning, social gemenskap, hälsosam kost och regelbundna hälsoundersökningar. Forskarna fann att personer med höjd demensrisk kunde förbättra sin kognitiva förmåga och allmänna hälsa med hjälp av dessa fem livsstilsändringar.

PROGRAM

8.00-8.30 Frukost serveras

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor

HITTA HIT

Stiftelsen Äldrecentrums lokaler ligger på plan 10 på Sveavägen 155 i Vasastan, Stockholm. Ring på porttelefonen för att bli insläppt.

 • Pendeltåg och tunnelbana till station Odenplan. Sedan 10-15 minuters promenad.
 • Buss: Linje 2 till hållplats Sveaplan eller linje 57, 515, 516, 565 och 595 till hållplats Norrtull.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (20) och sista anmälningsdagen är onsdagen 25 januari. 

Vill du hellre delta digitalt? Då kan du anmäla dig här i stället.

 


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningar till seminarierna öppnar cirka tre veckor innan avsatt datum.

Vårens program
 • 27 januari: Livsstil för bättre hjärnhälsa – Pilotprojekt i Spånga-Tensta
  Lars Sonde, utredare, och Krister Håkansson, senior rådgivare
 • 24 februari: Att vara med i samtalsgrupper som äldre man
  Anna Gustafsson, utredare
 • 31 mars: Balans, stillasittande och hälsa bland äldre personer
  Ing-Mari Dohrn, gästforskare
 • 28 april: Vilken bemanning behövs på särskilt boende för att säkerställa en god vård och omsorg?
  Bettina Meinow, Louise Sundberg och Helena Strehlenert, samtliga utredare
 • 26 maj: Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning.
  Louise Sundberg, Lars Sonde, Bettina Meinow och Åsa von Berens, samtliga utredare

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.