Frukostseminarium: Att vara med i samtalsgrupper som äldre man [digitalt]

Till anmälan

Välkommen till ett frukostseminarium om hur äldre män upplever samtalsgrupper!

Anna Gustafsson. Foto: Stockholms universitet

Den här gången bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium om en intervjustudie om hur äldre män 70+ upplever samtalsgrupper.

Stiftelsen Äldrecentrums utredare Anna Gustafsson har intervjuat 15 äldre män inom ramen för det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+ som pågick mellan 2020 till 2022.

I det här seminariet berättar hon om resultaten från studien som visar på deltagarnas utmaningar, vilka positiva effekter som samtalsgrupperna medförde och de äldre männens upplevelser av att delta i dessa.

PROGRAM

8.30-9.00 Föreläsning

9.00-9.15 Tid för frågor


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningar till seminarierna öppnar cirka tre veckor innan avsatt datum.

Vårens program
 • 27 januari: Livsstil för bättre hjärnhälsa – Pilotprojekt i Spånga-Tensta
  Lars Sonde, utredare, och Krister Håkansson, senior rådgivare
 • 24 februari: Att vara med i samtalsgrupper som äldre man
  Anna Gustafsson, utredare
 • 31 mars: Balans, stillasittande och hälsa bland äldre personer
  Ing-Mari Dohrn, gästforskare
 • 28 april: Vilken bemanning behövs på särskilt boende för att säkerställa en god vård och omsorg?
  Bettina Meinow, Louise Sundberg och Helena Strehlenert, samtliga utredare
 • 26 maj: Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning.
  Louise Sundberg, Lars Sonde, Bettina Meinow och Åsa von Berens, samtliga utredare, samt Lennarth Johansson, senior rådgivare

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium: Att vara med i samtalsgrupper som äldre man [digitalt]

Klicka här för att anmäla dig till seminariet

OBS! När du har fyllt i formuläret kommer du få ett bekräftelsemejl som också innehåller länken till seminariet. Kolla i din skräppost om mejlet inte har dykt upp inom ett par timmar.