Frukostseminarium: Att upptäcka symptom och besvär relaterade till undernäring hos äldre

Till anmälan

Välkommen till ett seminarium om att upptäcka undernäring!

Risken att utveckla undernäring ökar med hög ålder. Det är ett allvarligt tillstånd som orsakar stort lidande. Under frukostseminariet kommer forskaren och distriktssköterskan Erika Berggren på Akademiskt primärvårdscentrum och Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, berätta om sitt pågående forskningsprojekt. I projektet har de tagit fram ett instrument som ska underlätta den bedömningen av symtom och besvär hos äldre med undernäringsrisk.

Instrumentet har tagits fram och testas i samarbete med personal och äldre personer inom Region Stockholms hemsjukvård och på särskilda boenden i Stockholms stad. Åsa von Berens och Erika Berggren kommer också att presentera deras framtida arbete med instrumentet för att se hur användbart det är i praktiken.


Sista fredagen varje månad bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar. Anmälningarna öppnar cirka tre veckor innan utsatt datum.

Vårens PROGRAM
 • 26 januari: Dokumentärfilm som verktyg för lärande i äldreomsorg
  Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath och filmvetaren Annika Wik
 • 23 februari: Verksamhetslogik som redskap för organisationsutveckling
  Sarah Wallcook, Åsa von Berens och Helena Strehlenert, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Paula Källgren, utbildningsansvarig på Kliniskt träningscentrum
 • 22 mars: Verktyg för följsamhet och anpassning vid nya arbetssätt
  Helena Strehlenert, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 26 april: Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg?
  Bettina Meinow, Åsa von Berens och Sarah Wallcook, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • 31 maj: Att upptäcka symtom och besvär relaterade till undernäring hos äldre
  Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Erika Berggren, forskare och distriktssköterska på Akademiskt primärvårdscentrum

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frukostseminarium Att upptäcka symptom och besvär relaterade till undernäring hos äldre, 31 maj

OBS! Anmälan till detta seminarium öppnar cirka tre veckor innan utsatt datum.

För att vara först med att få information om när anmälan öppnar, rekommenderar vi att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.