Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Författare: Jenny Österman, Lisbeth Hagman - Kategori: Rapporter - Årtal: 2013

Uppdrag av äldreförvaltningen

Bemanningen på vård- och omsorgsboenden är ofta lägre på helger, och ordinarie personal har därför inte möjlighet att genomföra sociala aktiviteter i den omfattning som det finns behov av och som önskas. I budgeten för 2012 konstaterade Stockholms stad att det fanns stora behov av att tillgodose det sociala innehållet i äldreomsorgen. Äldrenämnden fick i uppdrag att arbeta för att engagera och inspirera ungdomar för framtida yrken inom äldreomsorgen.

2012 startade Stockholms stad projektet ”ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden”. Totalt 44 boenden i Stockholms stad ansökte och beviljades medel för att anställa ungdomar i syfte att kunna erbjuda personer på vård- och omsorgsboenden något meningsfullt och trevligt att göra, individuellt eller i grupp även på helger.

Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen Stockholms stad följt projektet. Syftet var att se om ungdomarna fick den roll på vård- och omsorgsboendet som förväntats. Blev mötet med vård- och omsorgsboendet positivt för ungdomarna och inspirerandes de till att utbilda sig för att kunna arbeta med äldre? Samt, hur upplevde de äldre ungdomsbesöken?

Ladda ner PDF

Publicerad: 14 oktober, 2013

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.