Terapi som anhörigsstöd – Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård- och omsorgsboende

Författare: Eva Norman, Ingrid Hjalmarson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2012

Beskrivning av pilotprojekt

För att stödja anhöriga med behov av extra stöd i samband med en närståendes flytt till äldreboenden erbjöd Östermalms stadsdelsförvaltning under 2011 anhörigstöd i form av terapi så kallat fördjupat anhörigstöd.

Målet med det fördjupade anhörigstödet var att stödja anhöriga som gått igenom den svåra processen att fatta beslutet om närståendes flytt. En terapeut ledde sammankomsterna och stadsdelsförvaltningens anhörigkonsulent var behjälplig i detta arbete.

Stiftelsen Äldrecentrum fick i uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning att göra en deskriptiv studie av deltagarnas erfarenheter av att vara med i pilotprojektet med fördjupat anhörigstöd. Syftet med denna studie var att beskriva vad det fördjupade anhörigstödet innebär samt att redogöra för deltagarnas erfarenheter.

Möjligheten för anhöriga att få hjälp att bearbeta sorg och förlust behöver uppmärksammas i större utsträckning i det anhörigstöd som ges. Pilotprojektet ”Fördjupat anhörigstöd” är en intressant stödform som visar att behov finns av stöd till anhöriga i en svår och utsatt situation.

Ladda ner PDF

Publicerad: 20 april, 2012

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.