Stockholm – Äldrevänlig stad

Författare: Lars Sonde, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2020

Baslinjemätning

Äldrecentrum har på uppdrag från Stockholm stad genomfört en baslinjemätning för att kartlägga vad stockholmare 65 år eller äldre upplever hur det är att bo, leva och åldras i staden.

Baslinjemätningen bygger på enkäter, intervjuer och gruppsamtal med äldre vid träffpunkter i stadsdelarna, möten med kommunala pensionärsråd och intervjuer med äldre på gator och torg. En befolkningsenkät skickades ut till ett urval äldre i staden utan övre åldersgräns. Idén och arbetssättet är inspirerat av världshälsoorganisationen WHO:s koncept Age-friendly cities and communities.

Svarsfrekvensen på den utskickade enkäten var 66 procent, en bra siffra jämfört med liknande undersökningar. Över 80 procent av de cirka 2 500 personerna som tillfrågades tyckte att Stockholm är en trivsam stad att leva, bo och åldras i, men skillnaderna var stora mellan de olika stadsdelarna där de som bor i innerstaden är mer positiva än de som bor i de yttre stadsdelarna.

Generellt tyckte de äldre att det var svårt att få sin röst hörd och att de inte kunde påverka beslutsfattare.

Läs mer

Stadsdelsrapporterna i bokstavsordning

Bromma
Enskede-Årsta-Vantör
Farsta
Hägersten-Liljeholmen
Hässelby-Vällingby
Kungsholmen
Norrmalm
Rinkeby-Kista
Skarpnäck
Skärholmen
Spånga-Tensta
Södermalm
Älvsjö
Östermalm

Ladda ner PDF

Publicerad: 2 mars, 2020

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.