Hur används BPSD-registret i Stockholms stad?

Författare: Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2023

Bild på rapportens framsidaPå uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum undersökt hur BPSD-registret används vid stadens vård- och omsorgsboenden.

Undersökningen bygger på data från BPSD-registret mellan 2015 och 2021, intervjuer med personal vid vård- och omsorgsboenden, samt en enkät riktad till de enheter som inte använt registret under 2021. Antalet registrerade individer per år inom Stockholms stads verksamheter ökade från 319 till 776 mellan 2015 och 2021, men i genomsnitt var det årligen bara 30 procent av de 342 enheter som var anslutna till registret, som genomförde registreringar.

I enkäten angav enheterna covid-19-pandemin som den främsta orsaken till att inte använda BPSD-registret. En annan stor orsak var att man saknade administratörer eller de personalresurser som krävs. Andra förklaringar var att det inte fanns behov av att registrera, att det inte prioriterades på enheterna, att det saknas rutiner för att använda registret eller att chefsbyten på enheterna bidrog till att registreringen inte kom i gång.

I intervjuerna framhöll personal att registret är ett värdefullt arbetsverktyg i vården. Däremot fanns det skiftande uppfattningar om när och hur registret skulle användas.

För att öka användningen av registret föreslår rapportens författare att enhetscheferna får ansvaret för användningen av BPSD-registret. Det gäller bland annat att stödja personalen genom att skapa enhetliga rutiner för hur och när registreringar bör ske. En årlig, kortfattad rapport från enheterna vore till stor nytta för äldreförvaltningens uppföljning av användningen av BPSD-registret i framtiden.

Ladda ner PDF

Publicerad: 19 maj, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.