Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Författare: Karin Gens, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2013

Flerårig satsning

Allt fler äldre med demenssjukdom eller andra kognitiva svårigheter bor kvar i det egna boendet så länge det går, ofta med stöd och hjälp från hemtjänsten. Behovet har blivit allt tydligare av en anpassad hemtjänst, som har både organisation och kompetens för att kunna ge det stöd som efterfrågas.

Stockholms stad har i en flerårig satsning avsatt medel för att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom.

I denna rapport beskrivs effekterna av de stimulanspengar som fördelades under det första projektåret, 2012.

Nya demensgrupper har startat och flera är på väg att starta. Intervjuer och enkätsvar visar på värdet av att specialisera sig. Kompetensen har höjts, kontinuiteten förbättrats, tid har satts av för handledning och reflektion. Enhetschefer, personal, anhöriga, alla är överens om att detta gjort skillnad.

Ladda ner PDF

Publicerad: 21 januari, 2014

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.