Governmental response to the Covid-19 pandemic in long-term care residences for older people: preparedness, responses and challenges for the future

Författare: Lennarth Johansson, Pär Schön - Kategori: Vetenskapliga publikationer - Årtal: 2021

Europeiskt projekt

Den här studien beskriver och analyserar hur samverkan mellan sjukvården och äldreomsorgen fungerat i Sverige under covid-19 pandemin våren 2020, med fokus hur pandemin har drabbat äldre som bor på särskilda boenden.

Rapporten ger en bild över pandemins förlopp och vilka åtgärder ansvariga myndigheter, staten, regioner och kommuner vidtog för att hindra smittan och minimera dess konsekvenser för äldre. I rapporten redovisas också uppgifter över covid-19 smittans spridning och dödlighet bland äldre, med focus på de som bor på särskilda boenden.

Studien ingår i ett europeiskt projekt Mc-COVID-19 som är en jämförande studie av hur samverkan mellan stat, region och kommun har fungerat 15 olika länder under pandemin.

Projektet ska bidra med erfarenheter och strategier till beslutsfattare och ansvariga för vård- och omsorg av äldre för att motverka pandemin, dess konsekvenser och framtida kriser.


This is the Swedish part of a European comparative study in 15 countries on the consequences of  the covid-19 pandemic. The EU project focuses on mechanisms of coordination between healthcare policy and other public policy sectors to speed up the response to the Coronavirus crises.

It is essentially a case study of the relationship between the health system and institutionalized care for the elderly in the context of a pandemic. The effects on care homes and the coordination and collaboration between health and social care authorities and levels of service and care are in focus.

The study provides a structured, chronological description of the spread of the infection during the spring 2020 in Sweden, with data on the number of infected and diseased older people. It describes measures taken by responsible authorities – national government and local governments (regions and municipalities) and their effects on the spread of the infection.

Interviews with national and local stakeholders provides additional perspectives on the pandemic.  The study illustrates the debate in media, the political and professional discussion, and among the general public during the pandemic.

The report should provide interesting experiences and knowledge sharing on how Sweden has coped with and is coping with the ongoing pandemic crises.

Ladda ner PDF

Publicerad: 2 februari, 2021

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.