Ett hälsosamt åldrande

Författare: Anita Karp, Neda Agahi, Carin Lennartsson, Mårten Lagergren, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2013

Forskningsöversikt

Vad kan den enskilde göra för att må bra på äldre dar? Den frågan har varit utgångspunkten för denna forskningsöversikt. Rapporten sammanställer forskning som publicerats under perioden 2005-2012.

Forskningsöversikten finns i tabellform som bilaga till denna rapport. Syftet var att ta fram kunskap om vad som är viktigt för äldre personer när det gäller att främja ett hälsosamt åldrande samt att belysa var det finns kunskapsluckor. Ska man ändra sin livsstil måste det vara meningsfullt för individen, och många olika faktorer bidrar sammantaget.

Kosten kan handla om rätt näring, men också om måltidsgemenskap, fysisk aktivitet kan också vara social samvaro, kulturupplevelser kan också vara kognitiv träning. Värdet av allt detta är väl belagt.

En utmaning är hur samhället på olika sätt kan underlätta för de äldre att leva ett aktivt liv och fortsätta att vara delaktiga.

Ladda ner PDF

Publicerad: 19 juni, 2013

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.