De mest sjuka äldre, nu och sedan

Författare: Mårten Lagergren - Kategori: Rapporter - Årtal: 2013

Sjukvård och äldreomsorg

SNAC – The Swedish National Study on Ageing and Care – är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre, som initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien, som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Med utnyttjande av data från SNAC-K-studien har Äldrecentrum tidigare på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört analyser av sammansättningen av de tre grupperna mest sjuka äldre (SNAC-K rapport nr 20)

  • personer med omfattande äldreomsorg och omfattande sjukvård
  • personer med omfattande äldreomsorg
  • personer med omfattande äldreomsorg eller omfattande sjukvård

De analyser som presenteras i denna rapport är en fortsättning av detta arbete och avser att belysa hur behoven av omfattande insatser av sjukvård och äldreomsorg förändras över tiden.

De tidigare analyserna visade stora skillnader mellan de tre grupperna när det gäller bland annat graden av funktionsnedsättning. De nya analyserna visar att grupperna också skiljer sig starkt när det gäller permanensen. Omkring hälften av de personer, som ett år hade omfattande sjukvård, hade upphört med detta följande år.

Av dem med omfattande omsorg finns fem av sex av de överlevande kvar i gruppen det följande året. Detta visar att man vid planering och genomförande av insatser för de mest sjuka måste beakta vilken av de olika delgrupperna som insatserna riktas mot.

Ladda ner PDF

Publicerad: 3 december, 2013

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.