Dagverksamhet – om vikten av aktivitet och social gemenskap

Författare: Gerd Andersson Svidén - Kategori: Rapporter - Årtal: 2000

Stöd till sociala aktiviteter

Studien är en kort överblick över den kunskap som finns om behovet av social, fysisk och psykisk aktivitet. Här ges exempel på olika former av verksamheter anpassade för äldre när orken tryter och vanligt fritidsutbud inte längre känns möjlig.

Syftet är att ge underlag för prioriteringar av stöd till sociala aktiviteter för äldre som har svårt att delta i det ordinära fritidsutbudet.

Ladda ner PDF

Publicerad: 24 mars, 2000

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.