Att få inflytande över sin egen vårdplanering – Äldrevägledare i Nacka kommun

Författare: Jenny Österman, Anita Karp - Kategori: Rapporter - Årtal: 2012

Uppföljning av projektet KomSam

Nacka kommun och Nackageriatriken upplevde att äldre var oroliga inför den samordnade vårdplaneringen och inför hemgången. Tillsammans ville de ändra på detta och startade därför projektet KomSam. En äldrevägledare vars uppdrag var att förbereda den äldre, och ibland även den äldres anhöriga, inför vårdplaneringen och inför hemgången, infördes på Nackageriatriken.

Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att följa projektet och beskriva dess resultat. Projektet har medfört flera vinster framförallt för de äldre, men också för personalen. Intervjuerna visade att de äldre upplevde mötena med äldrevägledaren som positiva. Genom mötena fick de information och hade möjlighet att förbereda sig inför den samordnade vårdplaneringen.

De flesta kände sig väl förberedda och tyckte att de hade både inflytande och kontroll vid själva vårdplaneringstillfället. Nacka kommuns enkät tydde på att fler äldre kände sig trygga inför hemgången efter än före införandet av äldrevägledaren.

Projektet har också lett till att fokus i större utsträckning hamnat på den äldre vid vårdplaneringsmötet. KomSam har även stärkt samarbetet mellan geriatriken och kommunen och ökat förståelsen för varandras verksamheter och arbetsrutiner.

Ladda ner PDF

Publicerad: 20 april, 2012

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.