Välkommen Lotta Segelberg, ny chefredaktör för Äldre i Centrum!

21 juni, 2022

Lotta Segelberg framför en vägg och en bokhylla

Lotta Segelberg. Foto: Mai Engstrom

Med en bakgrund som chefredaktör på tidningen Vårt Huddinge och en gedigen erfarenhet av kommunal- och regionsarbete, tar Lotta Segelberg över rodret för tidskriften Äldre i Centrum som Stiftelsen Äldrecentrum ger ut.

Lotta Segelberg kommer närmast från Huddinge kommun där hon har arbetat som kommunikatör och chefredaktör för medborgartidningen Vårt Huddinge. Hon har också tidigare arbetat på bland annat Sveriges kommuner och regioner, SKR, i tio år. Men nu efter elva år i Huddinge tar hon nu över som chefredaktör för den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum.

– Jag har arbetat länge inom den kommunala världen och tycker att det är oerhört spännande att få axla rollen som chefredaktör för en forskningsinriktad tidning, säger hon.

Att ta över en mindre tidning, när det gäller upplagan, ser Lotta Segelberg som en utmaning hon gärna tar sig an.

– Äldre i Centrum liknar den förra tidningen jag arbetade på litegrann. De har båda blandat material när det kommer till långa och korta artiklar och de har en liknande utgivningsplan. Men Äldre i Centrum har en helt annan målgrupp och ett mer nischat innehåll, säger hon och fortsätter:

– Just forskning kring äldre och åldrande är ett otroligt intressant område. Andelen äldre personer ökar i samhället, vilket gör att kunskap om detta är extra viktigt att sprida.

Tidningens framtid

Lotta Segelberg har sedan tidigare observerat att det framför allt är äldre personer som läser papperstidningar – och att ju äldre folk blir desto mer läser de tidningar.

– Därför kommer det bli särskilt roligt att skriva om just den målgruppen, för den målgruppen.

Hennes avsikt med tidningen är att först leverera en produkt som alla känner igen. Men Lotta Segelberg har också siktet inställt på att utveckla tidningen och sätta sin prägel på den.

– Jag hoppas kunna öka intresset för tidningen och göra den mer känd. Just nu är vår läsarkrets koncentrerad i Stockholm och jag vill fånga upp tänkbara läsare som man kanske missar när det finns ett stort fokus på huvudstaden.