Träning och rätt näring särskilt viktigt för äldre

18 september, 2019

I höstens första föreläsning i den öppna föreläsningsserien Samhället och äldre berättade Åsa von Berens, dietist och utredare vid Äldrecentrum om vikten av träning och kost för att bevara hälsa och välbefinnande högt upp i åren. Men positivt nog: Det är aldrig för sent att börja träna! Missade du föreläsningen finns den på film.

Åsa von Berens budskap till alla i den närmast fullsatta salen på ABF var hoppfullt. Det är visserligen sant att åldrandet medför förändringar i kroppssammansättningen och att muskelmassan minskar, medan fettmassan och bukfettet ökar, men förloppet går att bromsa och alla kan må bättre av träning. Vissa råd och rekommendationer är samma för alla åldrar, vad gäller maten och hur mycket som är bra att väga.

– Vissa förändringar i vår kropp som har med åldrandet att göra förändrar våra behov, enligt  Åsa von Berens. Men vi åldras också olika, i olika takt, beroende på gener, livssituation bland annat , men även på grund av olika livsstilar.

Att man förlorar muskelmassa då man åldras (sarkopeni) orsakas av genetiska faktorer och livsstil, till exempel fysisk inaktivitet och bristfälligt näringsintag (protein). Det är alltså extra viktigt att som äldre få i sig tillräckligt med protein. Forskning visar också att  träning (främst styrketräning) är effektivt  för att behålla muskelmassa och funktion och att även om det delvis är individuellt hur träning påverkar oss påverkas alla i någon grad positivt.

– Det är aldrig för sent att börja träna!

Rekommendationen lyder: Styrketräning minst två gånger per vecka. För äldre är även balansträning viktigt. Om man ägnar sig åt konditionsträning med måttlig intensitet bör man nå upp till 150 minuter per vecka, eller med ansträngande intensitet 75 minuter per vecka. Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger.

I vårt samhälle talar man mycket om att vara smal och hålla vikten, men äldre rekommenderas att Body Mass Index (BMI) kan ligga högre än för yngre personer, 22 – 28 jämfört med 18,5 – 24,9, berättade Åsa von Berens.


Åsa von Berens föreläsning som PDF: Träning, näring, funktion och välbefinnande

Se den filmade föreläsningen nedan: