Tema Smärta i Äldre i Centrum #2/23

12 juni, 2023

Nästan var fjärde person över 65 år lider av kronisk smärta, vilket är temat i Äldre i Centrum #2/23. I numret kan du läsa fem artiklar om att det går att leva ett gott liv trots smärta, läkemedel kan göra mer skada än nytta samt smärtbehandling gynnar både individer och samhälle med mera.

Många som lever med ständig värk avstår från att röra på sig eftersom de är rädda för att det ska göra ont. De tar smärtstillande, blir stela och får mer värk. Men forskning visar att anpassad fysisk aktivitet kan lindra smärta och forskare rekommenderar i allt större utsträckning att äldre personer rör på sig framför smärtstillande läkemedel. Dessutom kan samhället vinna på att satsa på smärtlindring.

I ett reportage träffar vi forskarna Helle Wijk och Madeleine Liljegren vid Göteborgs universitet samt Anna Bengtsson, vid Sveriges lantbruksuniversitet, som berättar om Out-fit-projektet som ska få fler personer på äldreboenden att vistas ute.

Möt professor emeritus Britt Östlund vid Kungliga tekniska högskolan. Hon anser att teknikens roll i vardagslivet inte är självklar och att vi bör ta tillvara på att äldre personer är aktörer i sina egna liv som teknikanvändare, samt nydisputerade Magnus Schoultz som under sex års tid har forskat på lärandets betydelse för äldres hälsa.

I vår serie om FoU-enheter har turen kommit till FoU Helsingborg som skapar parker och nya minnen för äldre.

Utöver detta en recension av Karin Lövgren om boken Alla dessa dagar som kom och gick – Tankar om livet i den tredje åldern av Joachim Berner och Johan Norberg. Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat.

Läs hela #2/23 som blädderbar e-tidning.