Tema Sex och närhet i Äldre i Centrum #3/23

5 oktober, 2023

Omslag på Äldre i Centrum #3/23

Nu är det nya numret av den populärvetenskapliga tidningen Äldre i Centrum, #3/23, ute! Temat den här gången är Sex och närhet på äldre dar. Forskare inom ämnet efterlyser en öppen dialog, särskilt kring synen på äldre personer som sexuellt aktiva individer.

Både inom forskningen och allmänkulturellt har äldre personer länge porträtterats som asexuella. Äldre som visat tecken på sexuell lust har ofta blivit beskrivna som snuskiga och lustiga. Men den sexuella frigörelsen som ägde rum under 1960-1970-talet har satt avtryck på både samhällets syn på äldre som sexuellt aktiva personer, men också äldres egna attityder gentemot sex och närhet.

I nummer #3/23 av Äldre i Centrum kan du läsa om just detta angelägna ämne.

  • Forskarna Torbjörn Bildtgård, vid Stockholms universitet, och Peter Öberg, vid Högskolan i Gävle, har länge forskat om äldres sexliv och intimitet. I två artiklar skriver de om hur den sexuella revolutionen till viss del påverkade äldreforskningen om sex, och om sexualitetens betydelse för äldre personer från en studie om att träffa en ny partner sent i livet.
  • Linn Sandberg vid Södertörns högskola analyserar tv-serien Hotell romantik där äldres sexualitet skildras i en dokusåpa.
  • Mari-Louise Nilsson är aktuell med en ny studie om demens och sexualitet, och efterlyser mer utbildning för omsorgspersonalen i sin artikel.
  • Klara Le är doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet, och skriver om hur omsorgspersonal på särskilda boenden ser på äldres sexualitet, och vad för stöd de behöver för skapa en miljö som främjar och stödjer de boendes sexuella behov.

Och som vanligt innehåller tidningen också mycket annat gott. Bland annat forskarporträtt på Erik Rosendahl, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, som efterlyser mer fysisk aktivitet för personer med demens, och den nybakade doktorn Ingela Wennman som varit med och utvecklat snabbspår inom sjukvården.

Läs Äldre i Centrum #3/23 kostnadsfritt som e-tidning.