Tema Hörselnedsättning i Äldre i Centrum #4/22

15 december, 2022

I #4/22 av Äldre i Centrum är temat nedsatt hörsel med artiklar om bland annat situationen på äldreboenden, tinnitus och det eventuella sambandet med demens. Tidningen bjuder också på de sedvanliga forskarporträtten och ett reportage från ett äldreboende om hur lampor och ljus påverkar sömnen. 

En fjärdedel av Sveriges 70-åringar har nedsatt hörsel och drygt 80 procent av 85-åringarna, men få använder hörapparat. Det finns ett samband mellan demens och hörselnedsättning, liksom med tinnitus och förmågan att höra bra. I dag finns avancerade hjälpmedel och ny teknik som kan motverka försämrad hörsel eller potentiellt återställa hörselförmågan.

I ett reportage besöker tidningen ett äldreboende i Gävle där lampor avger dagsljus, något som ska göra att de boende sover bättre och allmänt blir piggare. Läs vad ljusforskaren Arne Lowden vid Stockholms universitet har att berätta om den pågående forskningen kring ljus.

Numrets krönika har skrivits av Sara Cederbom, fysioterapeut och forskare på Nestor FoU-center, som ifrågasätter varför så många tvingas leva med smärta.

Tidningen bjuder på två sedvanliga forskarporträtt: ett på Forskaren i fokus Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet, som verkar i politikens närhet. Och ett porträtt på nydisputerade Sarah Forsberg som har skrivit en avhandling om att äta med händerna när bestick börjar bli för svårt.

Utöver detta finns det två Spotlight-artiklar: Kunskapsbaserad socialtjänst av Emanuel Åhlfeldt, projektledare på Nestor FoU-center. Och De stod mitt i en flod av information skriven av forskarna Cecilia Pettersson, Helle Wijk och Sofia Tavermark, om vårdpersonalens verklighet under det ständiga informationsflödet under coronapandemin.

Och så klart en hel del boktips, nyheter och annat gott!

Läs hela #4/22 som blädderbar e-tidning här.