Tema covid-19 i nya Äldre i Centrum

15 juni, 2021

Temat i nya numret av Äldre i Centrum berättar om hur coronapandemin har påverkat både personer 65+ och välfärdssamhället.

Våra minnesbilder av ”hur det var” för ett år sedan adderas till dagens och morgondagens upplevelser av pandemin – fortlöpande konstrueras så allas vår covid-19-historia. Det nya numret av tidskriften Äldre i Centrum bjuder blad att foga till berättelsen. Några rubriker ur covid-19-temat: Internationellt perspektiv på smittans konsekvenser, Sprickorna i den svenska självbilden, Vardagslivet under första vågen, En kapabel sårbar grupp, De som ändå snart skulle dö.

– Inte minst den sistnämnda artikeln är en vidräkning med den ålderistiska syn på gruppen äldre som framträtt under pandemin. Den är skriven av Håkan Jönson, vid Socialhögskolan i Lund, som med sin nyligen utgivna antologi om ålderism verkligen är en auktoritet på området. Texten torde vara svidande inte minst för debattörer som Torbjörn Tännsjö och Jonas Gardell, säger chefredaktör Jonas Nilsson.

Ledamoten i regeringens äldreforskarråd, Magdalena Elmersjö, pläderar för en omfördelning av resurser. Vi porträtterar både henne och nydisputerade dietisten Stina Engelheart, som upptäckt att en Stor måltid slår många små. Dessutom en djupdykning i hur Örebros forskarskolor binder samman äldreforskningen.

– Numret är med sina 132 sidor vårt mest innehållsrika nånsin. Och det är inte bara sidantalet som imponerar, utan såklart substansen i det skrivna.

Den fördjupande Spotlightvinjetten undersöker Kvaliteter att sträva efter på särskilt boende samt berättar den konfliktfyllda historien om Avgifter inom äldreomsorgen.

Exklusivt för Äldre i Centrum skriver ”det illojala vårdbiträdet” Stine Christophersen om sin kamp mot ledningen på omsorgsföretaget Attendo och deras lögner om åtgärderna under pandemin.

– En stark och läsvärd krönika, säger Jonas Nilsson.

Numret skärskådar den tidigare nämnda antologin i Den sista ismen, går under den rynkiga huden i en Nära skildring av maskuliniteters åldrande och kan berätta att Noreena Hertz både är en av världens mest inspirerande kvinnor och bjuder på välfunna exempel när hon i sin senaste bok tar sig an den moderna ensamheten. Dessutom ytterligare sex sidor korta lästips, men däremot är (boken) Välj din ålder ingen uppmaning att ta fasta på.

Sist (eller snarare först) men inte minst innehåller ÄiC #2/21 aktuella nyhetsnotiser om forskning om äldre och åldrande, samt hur personal i äldreomsorgen blir bättre på vardaglig kommunikation i reportaget Omsorg om orden.