Stiftelsen Äldrecentrums doktorand på plats

28 februari, 2023

Porträttbild på Pernilla Alencar Siljehag

Pernilla Alencar Siljehag är Stiftelsen Äldrecentrums senaste doktorand. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Stiftelsen Äldrecentrum välkomnar Pernilla Alencar Siljehag, den första doktoranden i en ny satsning på vår forskning. Hon kommer bland annat att undersöka vilket hälsotillstånd äldre personer har när de söker äldreomsorg för första gången.

Redan för ett par år sedan beslutade Stiftelsen Äldrecentrums styrelse att man ville finansiera en doktorand för att bygga en starkare forskning och tätare kontakter med universitetsvärlden. Valet föll på ett samarbete med Karolinska institutet och nu är Pernilla Alencar Siljehag på plats och har börjat sitt arbete.

Pernilla Alencar Siljehag har en bakgrund som distriktssköterska. Tidigare har hon arbetat inom både primärvården och kunskapsorganisationer, som Akademiskt primärvårdscentrum, APC, i Stockholm. Under sin tid inom hemsjukvården i Hässelby i Stockholm arbetade hon ofta med äldre personer.

– Det var ett nöje att få besöka dem i sina hem och se alla foton och all inredning. På så sätt kommer man nära deras livsberättelser och jag känner att jag i dag bär med mig mycket av det de äldre delade med sig av, säger Pernilla Alencar Siljehag.

Hon har alltid haft ett stort intresse för forskning och tror att det grundar sig i en entusiasm för att utveckla verksamheter. 2015 började hon på den akademiska vårdcentralen i Hässelby. Akademiskt primärvårdscentrum driver de akademiska vårdcentralerna i nära samarbete med universiteten för att främja forskning, utbildning och utvecklingsarbete.

– Ända sedan jag började arbeta som distriktssköterska har jag varit förälskad i det jag gjort, men jag sökte mig ändå alltid vidare. Därför fick jag så småningom en tjänst på APC, där jag var verksam inom fortbildningen av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Pernilla Alencar Siljehag har länge haft en önskan att doktorera. När hon såg att Stiftelsen Äldrecentrum och Aging research center, ARC, på Karolinska institutet tillsammans sökte en doktorand tvekade hon inte en sekund.

– Under min tid på APC samarbetade vi ofta med Stiftelsen Äldrecentrum och jag hade regelbunden kontakt med några av utredarna, så det var en väldigt bekant verksamhet för mig. Och ARC är en internationellt känd forskningsmiljö, vilket gjorde doktorandprojektet ännu mer lockande.

Själva doktorandprojektet kommer delvis att baseras på data från SNAC Stockholm äldreomsorg, som är en del av den nationella befolkningsstudien SNAC, Swedish national study on aging and care. För Pernilla Alencar Siljehag kommer det övergripande syftet med doktorandarbetet vara att undersöka hur hälsan ser ut hos äldre personer som söker äldreomsorg för första gången.

– Jag kommer att kombinera data från SNAC Stockholm äldreomsorg och Region Stockholms VAL-databas för att få fram en bild av dessa personer. När vi lägger ihop äldreomsorgsdata och data om diagnoser och sjukvårdskonsumtion kommer vi också se om sambanden har förändrats över tid. Jag kommer även att intervjua äldre själva i andra delar av doktorandprojektet. Där kommer jag att försöka få hjälp av biståndshandläggare för att få kontakt med äldre personer som söker äldreomsorg.

Att arbeta på Stiftelsen Äldrecentrum och ARC på Karolinska institutet samtidigt ser hon som en möjlighet till att växa ytterligare rent yrkesmässigt.

– Det känns fantastiskt roligt och som en bra möjlighet att få vara en del av ARC och deras kvantitativa forskningsinriktning på epidemiologi och folkhälsa. Vi sjuksköterskor har oftast en mer kvalitativ vetenskaplig inriktning, så att få lära mig mer om andra teoretiska ramverk och metoder är något jag ser fram emot. Det, tillsammans med det mer praktiknära arbetet och arbetsmiljön på Stiftelsen Äldrecentrum, kommer nog att inspirera mig i mitt doktorandarbete, avslutar Pernilla Alencar Siljehag.


FAKTA. SNAC STOCKHOLM ÄLDREOMSORG

SNAC Stockholm äldreomsorg kartlägger den offentliga vården och omsorgen som äldre stockholmare får. Detta görs genom att studera hur kommunens äldreomsorg tillgodoser bedömda behov och om relationen mellan insatser från äldreomsorgen och omsorgstagarnas konsumtion av hälso- och sjukvård överensstämmer.