SNAC-K höll forskardag

21 november, 2022

Forskardagens deltagare sitter i en föreläsningssal och lyssnar till en talare.

En dag i november träffades forskare och andra medarbetare i SNAC-K för att presentera och diskutera de projekt som pågår kring befolkningsstudien.

Den 15 november höll vår befolkningsstudie SNAC-K forskardag på Karolinska institutet. Ett fyrtiotal personer bestående av personal från Stiftelsen Äldrecentrum som arbetar med datainsamling i SNAC-K och forskare från KI deltog.

För dagen agerade Amaia Calderón-Larrañaga moderator och inledde med en introduktion om SNAC-K och de övergripande forskningsområden som undersöks i studien. Därefter presenterade forskare sina senaste forskningsprojekt med anknytning till studien. De handlade om samband mellan lukt och kognitivt åldrande (Erika Jonsson Laukka), mönster för vårdövergångar hos äldre personer (Davide Vetrano), kroniska sjukdomsmönster och depressionsrisk bland äldre (Federico Triolo) och samband mellan ischemisk hjärtsjukdom och risk för kognitiv försämring och demens (Yume Imahori). Doktoranderna Jing Wu och Clare Tazzeo presenterade sina projekt om samband mellan långvarig exponering för luftföroreningar och depression bland äldre personer, respektive tidstrender för skörhet och livslängd bland äldre personer.

Presentationerna väckte frågor hos publiken och ledde till intressanta diskussioner. Efter presentationerna följde uppskattade gruppdiskussioner om hur datainsamlingsteamet och forskarna kan fördjupa sitt samarbete. Dagen avslutades med sushimingel och trevlig samvaro för samtliga deltagare.

När nu pandemin börjar tillåta, ser vi fram emot att kunna bjuda in till våra traditionella probanddagar igen, då även studiens deltagare får möjlighet att möta forskarna bakom SNAC-K.