Samhället & äldre ställs in tills vidare

23 november, 2020

Föreläsningsserien brukar hållas på ABF-huset i Stockholm. Foto: I99pema/Wikimedia commons (CC-BY-SA-4.0)

På grund av den pågående pandemin har Äldrecentrum bestämt att föreläsningsserien Samhället & äldre ställs in tills vidare.

Äldrecentrum har tagit beslutet att ställa in den uppskattade föreläsningsserien Samhället & äldre, som Äldrecentrum arrangerar sex gånger om året tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF, och ABF-huset, tills vidare. Den rådande situationen med coronapandemin gör att fysiska föreläsningar inte är säkra platser.

Två av höstens föreläsningar ställdes in, men den tredje finns inspelad och uppladdad på Äldrecentrums YouTube-kanal – eller se den direkt i spelaren nedanför. Föreläsare är Krister Håkansson, demensforskare vid Karolinska institutet, som pratar om hur Stockholm ska bli huvudstaden för kognitiv hälsa.