Samhället & äldre: Föreläsning om familjens betydelse – nu finns filmen!

16 januari, 2020

Gerdt Sundström, professor emeritus i gerontologi, höll en välbesökt föreläsning i serien Samhället & äldre å ABF i början av december på temat Den svenska familjen – förtalad, men livskraftigare än någonsin. Missade du föreläsningen, kan du se filmen!

Vid föreläsningen gav Gerdt Sundström många exempel från både litteraturen och den svenska historien på hur familjer och familjebildningar sett ut genom århundradena. Synen på familjen och dess betydelse har skiftat och nu finns en utbredd föreställning om att familjen har minskat i betydelse för många svenskar.

Det håller inte Gerdt Sundström med om. Tvärtom vill han visa att när det gäller familjens betydelse i Sverige, är den troligen viktigare än någonsin, inte minst när det gäller familjens roll för omvårdnad och omsorg om våra äldre.

Gerdt Sundströms presentation finns som PDF här.

Missade du föreläsningen den 4 december finns den som film nedan: