Pim Karlström gör sitt masterarbete på Stiftelsen Äldrecentrum

21 februari, 2022

Pim Karlström läser just nu en masterutbildning i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Under vårterminen 2022 välkomnar Stiftelsen Äldrecentrum masterstudenten och biståndshandläggaren Pim Karlström till verksamheten. Under sin tid här ska hon skriva sin masteruppsats och bidra till en rapport.

Pim Karlström tog socionomexamen år 2020 och började strax därpå sin masterutbildning inom folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

– Under socionomprogrammet insåg jag att jag ville arbeta med analys och verksamhetsutveckling inom det sociala arbetet och valde därför att gå vidare med en masterutbildning i folkhälsovetenskap. Jag tycker att kombinationen har skapat en viss spetskompetens som har varit särskilt användbar inom mitt arbete som biståndshandläggare, säger hon.

Året innan sin kandidatexamen hade Pim Karlström redan säkrat en tjänst som biståndshandläggare inom äldreomsorgen på Kungsholmen i Stockholms stad. Och valet av yrke var inte svårt.

–  Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen har jag möjlighet att vara med i en väldigt speciell del av livet som rymmer många känslor och olika behov av stöd. Det är väldigt givande och innebär alltid individuella lösningar och bedömningar utifrån olika livssituationer, vilket gör det till ett väldigt varierande arbete.

Under sin tid som biståndshandläggare på Kungsholmen kom hon i kontakt med Stiftelsen Äldrecentrums utredare Bettina Meinow och Åsa von Berens, som arbetar med projektet SNAC Stockholm äldreomsorg.

– Under masterutbildningen dök Bettina också upp som gästföreläsare på en kurs i livsloppsperspektiv och åldrande. När jag senare började fundera på vad jag ville skriva mitt examensarbete om frågade jag henne om hon ville stötta mig som handledare. Jag blev väldigt glad när både Bettina och Åsa ville ta emot mig!

Nu har Pim Karlström tagit klivet in i FoU-världen och under sin tid på Stiftelsen Äldrecentrum ska hon skriva sin masteruppsats med titeln Äldre vuxna (65+ år) som ansöker om hemtjänst för första gången – hur och varför? Hennes frågeställningar kommer att vara:

  • Hur kommer äldre vuxna i kontakt med biståndshandläggare?
  • Hur beskriver äldre vuxna sin livssituation eller omvårdnadsbehov när de kommer i kontakt med biståndshandläggare för första gången?
  • Hur upplever äldre vuxna kontakten med biståndshandläggare?

Under våren kommer Pim Karlström även hjälpa till att skriva en rapport.

– Det är jättespännande att få vara på en FoU-enhet och ta del av den enorma kunskap som finns bland utredarna här. Jag hoppas att jag kan bidra till att vetenskap och praktik närmar sig varandra ytterligare genom min uppsats, men också genom min praktiska erfarenhet av myndighetsutövning och daglig kontakt med äldre personer.

På Stiftelsen Äldrecentrum har Pim Karlström redan bidragit med värdefulla perspektiv från sitt arbete som biståndshandläggare.