Missa inte vårens frukostseminarier om äldre och åldrande

17 januari, 2023

Utredaren Ida Goliath höll i ett av höstens frukostseminarier.

Förbättrad hjärnhälsa bland äldre, bemanning på särskilt boende för god vård och omsorg och samtalsgrupper för äldre män. Det är några av ämnena för frukostseminarierna som Stiftelsen Äldrecentrum håller sista fredagen varje månad den här våren. 

Nu fortsätter Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums uppskattade frukostseminarier efter en lyckad återstart förra hösten. Den här terminen bjuder vi på hela fem kostnadsfria seminarier med våra utredare eller forskare som presenterar resultat från sina studier eller undersökningar.

Anmälningar öppnar cirka tre veckor innan avsatt datum och man kan delta antingen på plats i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler eller digitalt. De som deltar på plats får också en lätt frukost serverad.

Se vårens program nedan.


 • 27 januari: Livsstil för bättre hjärnhälsa – Pilotprojekt i Spånga-Tensta
  Lars Sonde, utredare, och Krister Håkansson, senior rådgivare på Stiftelsen Äldrecentrum

Sedan hösten 2022 har Stiftelsen Äldrecentrums utredare Lars Sonde och seniora rådgivare Krister Håkansson varit involverade i ett pilotprojekt tillsammans med stadsdelsförvaltningen  i Spånga-Tensta. I piloten får deltagarna möjligheten att förbättra sin hjärnhälsa med en livsstilsintervention som innefattar bland annat fysisk aktivitet, social samvaro samt mat och dryck.


 • 24 februari: Att vara med i samtalsgrupper som äldre man
  Anna Gustafsson, utredare

Det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+ pågick mellan 2020-2022. Anna Gustafsson har genomfört en intervjustudie med 15 äldre män som deltagit i samtalsgrupper. I det här seminariet berättar hon om deltagarnas utmaningar, positiva effekter och upplevelser av att ha varit med i en samtalsgrupp.


 • 31 mars: Balans, stillasittande och hälsa bland äldre personer.
  Ing-Mari Dohrn, gästforskare på Stiftelsen Äldrecentrum och forskare på Avdelningen för fysioterapi, Karolinska institutet

Under det här frukostseminariet kommer Ing-Mari Dohrn presentera den senaste forskningen om hälsoriskerna med stillasittande och hur fysisk aktivitet kan främja hälsan bland äldre personer, till exempel hur många steg man ska gå. Hon kommer även att ta upp hur balansträning kan minska fallrädsla och fallrisk och ge tips på övningar som man kan göra hemma.


 • 28 april: Vilken bemanning behövs på särskilt boende för att säkerställa en god vård och omsorg?
  Bettina Meinow, Louise Sundberg och Helena Strehlenert, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum

Under hösten 2022 genomförde våra utredare en utredning på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad. Chefer, omvårdsnadspersonal, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal fick fick diskutera och beskriva vilken bemanning som krävs för att leva upp till kvalitetskrav utifrån en så kallad vinjett, det vill säga en beskrivning av en fiktiv demensenhet. Under seminariet kommer utredarna att presentera resultaten från utredningen.


 • 26 maj: Vad kännetecknar äldre personer som har hemtjänst och hemsjukvård? Resultat från en kartläggning.
  Louise Sundberg, Lars Sonde, Bettina Meinow och Åsa von Berens, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, samt Lennarth Johansson, senior rådgivare

Vårens avslutande seminarium kommer att presentera ett pågående projekt kring äldre personer med insatser från äldreomsorgen och hemsjukvården. Stiftelsen Äldrecentrum har en stor uppsättning data om äldre personers insatser från äldreomsorgen.

I kombination med region Stockholms egna databaser, de så kallade VAL-data, går det nu att se vilka som har pågående insatser från hemsjukvården i Stockholms stad. Under det här seminariet kommer våra utredare att ge en demografisk beskrivning av gruppen, det vill säga vilka insatser de tar del av, i vilken omfattning och av vilka yrkesgrupper.