Missa inte höstens frukostseminarier

20 juni, 2023

Efter en lyckad återstart av Stiftelsen Äldrecentrums populära – och kostnadsfria – frukostseminarier, kommer de att fortsätta under hösten 2023. Vi bjuder på totalt fyra tillfällen där våra utredare kommer att presentera sina projekt om äldre personer som medforskare, samarbete för att förebygga ohälsa, vilka äldre som söker hemtjänst och att förebygga försämrad funktion hos äldre med hemtjänst.

Stiftelsen Äldrecentrums frukostseminarier fortsätter under hösten 2023.

2022 återintroducerade vi på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum våra uppskattade frukostseminarier, som nu kommer att fortsätta under hösten. En stor skillnad från förr är att vi nu arrangerar dem som hybridseminarier, vilket innebär att deltagare kan vara med både digitalt och fysiskt.

– Hybridformen gör att man kan delta utan att behöva vara på plats i Stockholm. Nu har vi deltagare från alla hörn i Sverige, vilket förstås är otroligt roligt och gör att vi kan nå ut ännu bättre med vår kunskap, säger Åsa Hedberg Rundgren, direktör på Stiftelsen Äldrecentrum.

Hösten 2023 kommer vi att bjuda på fyra tillfällen där våra medarbetare presenterar sina projekt, exempelvis om vikten av att ha äldre personer som medforskare, hur verksamheter kan samarbeta för att förebygga ohälsa hos äldre och hur egenvårdsintyget kan användas för att hindra försämrad funktionsförmåga hos äldre personer med hemtjänst.

– Under våren har seminarierna skapat spännande möten och dialog, så vi ser verkligen fram emot att få träffa fler intresserade och berätta mer om vår verksamhet, säger Åsa Hedberg Rundgren.

Under hösten öppnar anmälan till seminarierna cirka tre veckor innan avsatt datum och man kan delta antingen på plats i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler eller digitalt. De som deltar på plats för en lätt frukost serverad och chansen att ställa frågor och mingla med föreläsarna.

Se höstens program nedan.


 • 25 augusti: Att medverka i ett forskningsprojekt om äldre – som äldre person
  Utredarna Sarah Wallcook och Ida Goliath, gästforskaren Ing-Mari Dohrn samt medforskarna Ulla Dahlqvist, Yvonne Domejl, Kerstin Green och Gigi Isaksson

Sedan hösten 2022 har Stiftelsen Äldrecentrum genomfört ett medforskarprojekt med sju äldre/gamla personer om vad det är att vara gammal i dagens samhälle. Tillsammans med forskare och utredare från Stiftelsen Äldrecentrum, har medforskarna utformat projektet med syfte att förebygga försämrad hälsa i sin åldersgrupp.

Medforskargruppen har tillsammans beslutat vilka forskningsfrågor som ska prioriteras, designat projektets olika delar, samt samlat in och analyserat data från intervjuer med andra äldre. Under seminariet kommer de att berätta om vad medforskarna har kommit fram till gällande ett medforskararbetsätt, sina upplevelser och varför medforskning är så viktigt.


 • 29 september – Bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa
  Ida Goliath och Helena Strehlenert, båda utredare

I projektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett aktionsforskningsprojekt, arbetar Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med tre andra forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län för att hitta modeller och vägar för bättre samverkan för att förbättra hälsan hos äldre personer.

Under detta tillfälle kommer våra utredare Ida Goliath, som också är projektledare, och Helena Strehlenert att berätta om projektets olika delar och vad som kännetecknar ett aktionsforskningsprojekt.


 • 27 oktober – Livssituation och stödbehov hos äldre som söker äldreomsorg första gången
  Pernilla Alencar Siljehag, doktorand

Tidigare i år välkomnade Stiftelsen Äldrecentrum vår doktorand Pernilla Alencar Siljehag. Under det här seminariet kommer hon att berätta om sitt doktorandprojekt som bland annat undersöker äldres hälsosituation när de ansöker om äldreomsorg för första gången och hur detta har förändrats över tid. Pernilla kommer också att berätta om den första perioden i projektet där hon har tittat närmare på vårdkonsumtion relaterat till beviljade insatser och sociodemografiska faktorer.


 • 24 november – Förebyggande egenvård för äldre personer med hemtjänst
  Lina Palmlöf, utredare, och Elin Jakobsson, postdoktor

STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – är ett länsövergripande projekt där forskare undersöker hur egenvårdsintyget kan användas för att stärka samarbetet mellan primärvård och äldreomsorg, för att förebygga ohälsa och försämrad funktion hos äldre personer med hemtjänst.

Vår utredare Lina Palmlöf och postdoktor Elin Jakobsson kommer att presentera resultat från genomförda delar av projektet och berätta hur de används i den tredje och sista delen där vi tillsammans med praktiken skapar arbetsmodeller.