Fysiska undersökningar i gång på SNAC-K igen

4 november, 2022

Efter några år med inställda besök på grund av coronapandemin är befolkningsstudien SNAC-K äntligen tillbaka. Nu ska studien försöka komma i kapp med en del av datainsamlingen och dessutom fortsätta med de magnetkameraundersökningarna.

SNAC-Kungsholmen, eller SNAC-K i kortform, är en befolkningsstudie som samlar in data om personer som är 60 år och uppåt, och bosatta på Kungsholmen och Essingeöarna i Stockholm. Studien ingår i den långsiktiga och nationella forskningsstudien SNAC, Swedish national study on aging and care. Kungsholmsdelen drivs av Stiftelsen Äldrecentrum och Aging research center, ARC, på Karolinska institutet.

Två kvinnor framför en vit vägg

Gunilla Svanhagen är samordnare för SNAC-K och Eli Mehlstrand är sjuksköterska. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Deltagarna får genomgå intervjuer, hälsoundersökningar och minnestester, och följs upp med jämna mellanrum uppåt i åldrarna. Men coronapandemin har lett till att medarbetarna har fått ställa om verksamheten och i stället gjort telefonintervjuer och haft videosamtal med deltagarna.

– Vi var tvungna att anpassa vårt arbetssätt. Även om telefonintervjuer var ett bra sätt för oss att hålla kontakt med våra probander och få in data på ett annat sätt, är det inte samma sak som att få träffa dem fysiskt och genomföra undersökningar på vår mottagning eller genom hembesök.

Det säger Gunilla Svanhagen som är samordnare för SNAC-K och som nu har en stor utmaning: Att komma i kapp med datainsamlingen.

– Det känns jätteroligt att äntligen vara i gång som vanligt efter de senaste två åren. Många probander har hört av sig och undrat när de får komma tillbaka, säger hon.

Pandemin har medfört en fördröjning på cirka sex månader för den nuvarande undersökningsperioden, men planen är att vara i kapp till 2024. Under hösten 2023 kommer studien bjuda in 500 nya 60-åringar, något som också har fått flyttats fram på grund av pandemin.

En annan del av verksamheten, som också har anpassats på grund av pandemin, är undersökningarna med magnetkamera, MR, som startade förra året. Syftet med MR-delen är att kartlägga åldersförändringar i hjärnan. Eli Mehlstrand är sjuksköterska på SNAC-K och arbetar särskilt MR-projektet. Hon pendlar ofta till Stockholm university brain imaging centre, SUBIC, där undersökningen genomförs med en specifik magnetkamera som används för forskning.

Kontrollrum för magnetkamera

Kontrollrum för magnetkameran på SUBIC på Stockholms universitet. Foto: SUBIC

– Vi har ganska strikta urvalskriterier för att försäkra oss om säkerheten inför en MR-undersökning. Innan ett tillfälle äger rum träffar deltagarna läkare på SNAC-K som gör en screening som innefattar frågor om bland annat sjukdomar och tidigare operationer, förklarar Eli Mehlstrand.

Hittills har 132 personer genomgått en MR-undersökning och under pandemin var det enbart 60-åringar som deltog. Men sedan i mars 2022 har även personer i åldrarna 78–87 deltagit.

– Det är jätteroligt att deltagarna visar ett sådant intresse för vår verksamhet och en vilja att bidra till forskning. Vart tredje år bjuder vi in deltagarna till en träff med forskarna inom SNAC-K-projektet som presenterar de senaste forskningsresultaten från studien. Det senaste tillfället ställdes in på grund av pandemin, men vi hoppas att vi snart får arrangera sådana dagar snart igen. Det är vårt sätt att ge tillbaka till och tacka våra probander, avslutar Gunilla Svanhagen.