En dag för studiedeltagare och forskare i SNAC-K

30 oktober, 2023

Publik från Aula Medica

Intresserad publik under SNAC-K-dagen, 10 oktober. Foto: Maria Yohuang.

En solig eftermiddag i oktober samlades flera hundra personer i Aula Medica på Karolinska institutet i Solna. Deltagare i den omfattande studien SNAC-K hade bjudits in av Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Karolinska institutet, KI, för att få höra om de senaste forskningsrönen.

SNAC-K är en del i en större nationell forskningsstudie som Socialstyrelsen initierade 2001. Forskarna följer människor från 60 år och uppåt – den äldsta är i dag 104 år – och deras hälsa genom åldrandet. Deltagarna får regelbundet komma på hälsokontroller där de träffar läkare, sjuksköterska och testledare för kognitiv testning och genomgår flera olika provtagningar. Hösten 2023 hade 4 800 personer deltagit minst en gång i studien. SNAC-K har upptagningsområde på Kungsholmen och Essingeöarna.

Traditionsenligt bjuds deltagarna in vart tredje år för att få möta forskarna, höra om den senaste forskningen samt få tillfälle att ställa frågor. På grund av covid-19-pandemin har dock inte denna träff kunnat genomföras sedan 2018. Men i år var det äntligen dags att mötas igen under en eftermiddag.

Dagen bjöd på ett gediget program där deltagarna fick följa med forskarna inom ett brett fält av forskning. Moderatorn Åsa Hedberg Rundgren, direktör vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, höll i taktpinnen och lotsade publiken mellan de olika forskningsområdena.

Först ut som talare var Johan Sanmartin Berg, professor i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge Tekniska högskola och nationell samordnare för SNAC. Han berättade bland annat om SNAC:s tillblivelse och att olika SNAC-projekt finns lokalt utspridda i Skåne, Blekinge, Stockholm och Nordanstig.

Laura Fratiglioni, professor i epidemiologi vid ARC, Aging research center på Karolinska institutet, tillika projektledare för SNAC-K, talade under rubriken Bättre hälsa för alla: Öka preventionsinsatser och vårdkvalitet. Hon berättade också att hon arbetat med äldre på Kungsholmen i över 30 år. Först med Kungsholmenprojektet, som varade mellan 1987–2000, och därefter med SNAC-K.

Laura Fratiglioni berättade om preventiva strategier för att minska hjärt- och kärlsjukdomar samt demens: en hälsosam livsstil, att minska på den vaskulära sjukdomsbördan, till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma, samt öka hjärnreserven. Hon påpekade också att om man exempelvis haft dåligt med social aktivitet som yngre så går det att kompensera det på äldre dagar.

Erika Jonsson Laukka, psykolog och docent vid ARC, forskar bland annat om luktnedsättning och kognitivt åldrande. Hon berättade hur viktigt luktsinnet är i vårt dagliga liv och att det försämras med åldrandet. Erika har i sin forskning kommit fram till att luktnedsättning är kopplad till kognitiv nedsättning i åldrandet och att luktförsämring kan vara en tidig varningssignal för hälsorelaterade förändringar i åldrandet.

Anna-Karin Welmer, sjukgymnast, docent vid KI samt vice projektledare för SNAC-K, pratade om fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa på äldre dagar. I en studie där de äldre fått ha en rörelsemätare på sig under en vecka, visade det sig att kvinnor rörde på sig något mer än män och att 80-åringarna var mer stillasittande än 60-åringarna. Hon påpekade att långvarigt stillasittande ökar risken för ohälsa, och även för hjärt- och kärlsjukdomar. Hon påminde om att all rörelse räknas och att något är bättre än inget.

I pausen fick deltagarna möjlighet att prata med forskarna samt besöka de olika utställarnas bord för mer information. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, tidskriften Äldre i Centrum, Svenskt demenscentrum och Aging research center fanns på plats med var sitt bokbord.

Aging research center, ARC, är en centrumbildning mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet, men även en avdelning på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid KI, där några av forskarna i SNAC-K arbetar.

Myrna, en pigg 87-åring och en av studiedeltagarna var med och lyssnade denna eftermiddag. Hon har varit med i studien sedan 2003 och kommer alltid på dessa sammankomster, som hon tycker är intressanta.

‒ Jag tycker det är jättebra, säger Myrna om sitt deltagande i studien. Jag är särskilt nöjd med läkarundersökningarna och de noggranna prover som tas, såsom exempelvis blodprover och blodtryck.

Efter pausen fortsatte programmet i Erling Persson-salen.

Giulia Grande, läkare och postdoktor vid ARC forskar bland annat om luftföroreningar och om de kan vara en riskfaktor för demens? Resultaten visar tydligt att långvarig exponering för luftföroreningar ökar risken för demens med upp till 70%. Den biologiska orsaken är oftast att luftföroreningar leder till ökad risk för hjärtsjukdom och stroke, vilket i sin tur ökar risken för demens.

Linnea Sjöberg, forskare vid ARC, har undersökt depression hos äldre. Hon har bland annat kommit fram till att hos äldre ökar förekomsten av depression med stigande ålder och att kroppsliga sjukdomar kan vara kopplade till en ökad risk för depression och lägre grad av tillfrisknande. Har man ett rikt socialt nätverk och ägnar sig åt fysisk aktivitet bidrar det till högre grad av tillfrisknande från depression.

Sist ut av talarna var Amaia Calderón-Larrañaga, folkhälsospecialist, docent vid ARC, och vice projektledare för SNAC-K. Hon presenterade Health assessment tool, HAT, ett hälsoverktyg under utveckling med syfte att övervaka hälsotillståndet hos de äldre i befolkningen och bevaka negativa förändringar i tid. Med hjälp av verktyget visas olika hälsoindikatorer på dålig hälsa vid åldrandet. Utfallet blir en kurva som man skulle kunna följa på vårdcentralerna på liknande sätt som man idag följer barns växtkurvor på barnavårdscentralerna. Fem vårdcentraler, varav tre i Stockholm, är nu med och samlar in data för verktyget under 2023, och i slutet av året ska intervjuer göras med personalen på vårdcentralerna för att undersöka hur de upplever verktyget.

Det var en nyfiken publik och fler av deltagarna tog chansen att ställa frågor inom de olika forskningsområdena efter varje föredrag.

Samtliga forskare passade på att tacka deltagarna för deras medverkan i studien och påpekade också vilken betydelsefull insats de gör för forskningen och därmed också utvecklingen av folkhälsan bland äldre.

Vi ser alla fram emot nästa sammankomst om tre år.


Du kan se alla de inspelade föreläsningarna från SNAC-K-dagen på KI:s egen videoplattform KI play.

Text: Annika Clemes