Désirée Pethrus är Äldrecentrums nya ordförande

18 februari, 2021

Désirée-Pethrus porträttfoto

Désirée Pethrus. Foto: Kristdemokraterna

Kristdemokraternas regionråd i Stockholm, Désirée Pethrus, är ny ordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Hon efterträder Ella Bohlin (KD) som avgått av personliga skäl.
– Jag är ödmjuk och stolt inför uppdraget och kommer göra mitt allra yttersta för att förvalta förtroendet, säger Désirée Pethrus.

Désirée Pethrus är i grunden socionom och har arbetat med rehabilitering och som sjukhuskurator. Närmast före uppdraget som regionråd var hon riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Hon har inom politiken arbetat med hälso- och sjukvård, äldre- och sociala frågor, samt arbetsmarknads- och EU-frågor.

Som ordförande för Äldrecentrum vill hon bidra till att ta tillvara resultat och kunskap som forskningen kommer fram till och omsätta dem i praktiken.

– Utan forskning hade vi inte varit där vi är idag, samhället utvecklas hela tiden och vi med det. Det gäller att vara en del av utvecklingen och se till att den sker i rätt riktning där vi värnar om viktiga värden samtidigt som vi formar framtiden, säger hon.

Désirée Pethrus tycker att Äldrecentrum har gjort ett bra arbete med att lyfta och belysa frågor kring äldres levnadsvanor, demensvården och omsorgsinsatser efter sjukhusvistelse.

– Äldrecentrums rapporter, vetenskapliga artiklar och böcker har för mig fungerat som en bra källa till kunskap om äldrefrågor. Mycket av detta kommer jag kunna ta med mig i min nya roll som regionråd med ansvar för seniorvården. Äldrefrågor är en av de frågor jag tänker prioritera högt, säger hon.