Deltagare sökes till studie om att ansöka om hemtjänst

15 januari, 2024

Kvinna hjälper äldre kvinna att sitta

Foto: Yanan Li

Bor du i Stockholm och har ansökt och beviljats hemtjänst för första gången? Då har du nu möjligheten att delta i en forskningsstudie om hur du har upplevt denna process. 

Under de senaste decennierna har antalet vårdplatser inom den kommunala heldygnsvården och sjukhusvården drastiskt minskat, samtidigt som äldreomsorg förmedlad i ordinärt boende inte har byggts ut i samma omfattning.

Personer som använder hemtjänst tenderar att vara äldre och sjukare i dag än för 20 år sedan. Kunskapen är knapphändig om livssituationen hos äldre personer som får äldreomsorg för första gången, och deras upplevelser av att ansöka om och beviljas hemtjänst.

För dig som har ansökt och beviljats hemtjänst för första gången finns nu möjligheten att delta i en intervjustudie om din upplevelse, som Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums doktorand Pernilla Alencar Siljehag leder.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vad som kännetecknar livssituationen hos äldre personer i Stockholm som beviljas äldreomsorg för första gången, och att utforska deras upplevelser av hur beviljade insatser överensstämmer med deras behov och förväntningar.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska institutet. Intervjun tar uppskattningsvis 45 minuter, kommer ljudinspelas och genomföras cirka en månad efter ditt biståndsbeslut, vid ett fysiskt möte eller digitalt, utifrån dina önskemål. Om du vill kan närstående närvara.

Vill du delta i studien? Kontakta Pernilla Alencar Siljehag på telefonnummer 08-690 58 68.

Mer information om projektet hittar du här.