Äldrecentrum gör uppföljning av Matlyftet

22 mars, 2021

Porträtt Lars Sonde

Lars Sonde är ansvarig för uppföljningen av Matlyftet. Foto: Yanan Li.

Med Matlyftet vill Stockholms stad bryta äldre personers ensamhet. Nu gör Äldrecentrum en uppföljning av satsningen för att den ska kunna utvecklas vidare.

Ofrivillig ensamhet kan få en rad allvarliga följder, som psykisk ohälsa, sämre matvanor och nedsatt självkänsla. Det är bakgrunden till Stockholms stads satsning Matlyftet, som riktas till äldre både på vård och omsorgsboenden och i eget boende. Tanken är att på olika sätt stärka den sociala biten kring måltider.

Stockholms stadsdelar har arbetat med Matlyftet under de senaste åren och till exempel låtit äldre personer träffas kring matlagning och måltider. Det kan vara provsmakningar, bussutflykter, matlagningsgrupper, hälsoveckor, restaurangbesök och studiecirklar. Ett exempel är Enskede-Årsta-Vantör där man satsat på matcirklar med en dietist, gratis lunch två gånger i veckan tillsammans med hälsoveckor där äldre personer får prova på olika typer av träning och sommarutflykter.

Stockholms stads äldreförvaltning, som ansvarar för satsningen, har nu gett Äldrecentrum i uppdrag att följa upp arbetet.

Äldrecentrums utredare Lars Sonde är ansvarig för arbetet med uppföljningen. Han berättar att äldreförvaltningen vill ha hjälp med att utveckla Matlyftet.

– Olika aktiviteter har gjorts runt om i staden och nu vill man få en samlad bild av vilka som nåtts av satsningarna och vilka aktiviteter som uppfattats som extra lyckade. Jag tittar på den dokumentation som finns i form av ansökningar och uppföljningar, men framför allt gör jag intervjuer med de ansvariga för Matlyftet i varje stadsdel samt de som håller i satsningen på Äldreförvaltningen, säger han.

Förhoppningen är att uppföljningen ska vara klar innan sommaren.