ÄiC-podden #15: Kompetensförsörjning i metalltakt

10 september, 2021

Från vänster uppifrån: Mikael Mildén, Göran Johnsson (skärmen), Ann Jönsson och Jonas Nilsson.

Från vänster uppifrån: Mikael Mildén, Göran Johnsson (skärmen), Ann Jönsson och Jonas Nilsson. Foto: Mai Engström

Hur ska fler lockas till att arbeta med vård och omsorg? I detta avsnitt gästas Äldre i Centrum-podden av särskilde utredaren Göran Johnsson och utredningssekreteraren Ann Jönsson som svarar på just den frågan – och många fler.

I början av sommaren lades utredningsbetänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52) fram av särskilde utredaren och tidigare metallbasen Göran Johnsson.

Betänkandet innehåller 38 rekommendationer fördelade i fyra kategorier som ska förbättra vård och omsorg av äldre – genom att behålla och utveckla personalkompetensen inom området.

Göran Johnsson och Ann Jönsson ska hjälpa Äldre i Centrum-redaktionen att navigera genom utredningsarbetet, de olika rekommendationerna och vad som behöver göras för att nå en så god och lockande vård och omsorg som möjligt.

Här kan du läsa mer om betänkandet Vilja välja vård och omsorg.

Läs även Göran Johnsson egen artikel i ÄiC #3/20 om vad som krävs för långsiktiga förändringar 


Hela poddavsnittet kan du lyssna på via Soundcloud eller Spotify – eller direkt i spelaren nedanför.

Här kan du hitta fler avsnitt av Äldre i Centrum-podden.