Socialgerontologi - andra upplagan

Författare: 
Lars Andersson red.
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2013

Andra upplagan.

Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då ett efterfrågat behov av en grundbok inom området. 

Socialgerontologi handlar om de äldres situation i samhället och hur individuella egenskaper och social miljö tillsammans påverkar den förändringsprocess som åldrandet utgör. Det betyder att socialgerontologi är en tvärvetenskap som har en bred kontaktyta mot många ämnesområden: sociologi, psykologi, vårdetenskap, social omsorg, historia, antropologi, entologi, ekonomi m.m.

Socialgerontologi riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet, men kan säkert vara värdefull även för den intresserade allmänheten.

Lars Andersson är professor i gerontologi vid Linköpings universitet och knuten till Stiftelsen Äldrecentrum.

Boken ges ut av Studentlitteratur, se länk: www.studentlitteratur.se. ISBN: 978-91-44-07656-0.