Styrelsens ledamöter & ersättare

Styrelsen leder Äldrecentrums arbete och lägger i budget fast verksamhetens inriktning för det kommande året. Styrelsen följer Äldrecentrums verksamhet genom redovisningar av pågående projekt varje halvår, och genom kvartalsrapporter om Äldrecentrums ekonomiska utveckling.

Styrelse 2019-2022 (Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen vid årets första sammanträde)

Valda från Stockholms stad

Ledamot
Helena Bonnier (M)
Erik Slottner (KD)
Mirja Räihä (S)
 
Suppleant
Ian Dickson Lauritzen (M)
Elisabeth Hellström (M)
Birger Kato (S)
 

Valda från Stockholms läns landsting

Ledamot
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Ella Bohlin (KD)

Catarina Carbell (S)
Elisabeth Löfvander (V) 
 
Suppleant
Sofia Paulsson (M)
Margareta Olin (S)
Gunnel Färm (S)


Valda från Kommunförbundet Stockholms län

Ordinarie
Ann-Katrin Åslund (L) 
Ersättare
Kerstin Amelin (V) 

Adjungerad från Sundbybergs stad

Vakant

Revisorer

Förtroendevalda, valda av Stockholms stad:
Lekmannarevisor
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisorssuppleant
Gun Risberg (S)
 

Revisorer utsedda av Stockholms läns landsting:
Huvudansvarig
Bo Åsell, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB