Styrelsens ledamöter & ersättare

Styrelsen leder Äldrecentrums arbete och lägger i budget fast verksamhetens inriktning för det kommande året. Styrelsen följer Äldrecentrums verksamhet genom redovisningar av pågående projekt varje halvår, och genom kvartalsrapporter om Äldrecentrums ekonomiska utveckling.

Styrelse 2015-2018
 

Valda från Stockholms stad

Ledamot
Clara Lindblom (V), ordförande
Gunnel Färm (S)
Helena Bonnier (M)

Suppleant
Mirja Räihä (S)
Leif Hallberg (KD)
Anders Källhed (MP)


Valda från Stockholms läns landsting

Ledamot
Catarina Carbell (S)
Christos Tsoukatos (S)
Caroline Wallensten (M)
Ella Bohlin (KD), vice ordförande

Suppleant
Margareta Olin (S)
Fanny Gustafsson (S)
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Gunilla Thorsson (L)


Valda från Kommunförbundet Stockholms län

Ordinarie
Ann-Katrin Åslund (L)

Ersättare
Kerstin Amelin (V)

Adjungerad från Sundbybergs stad

Vakant

Revisorer

Förtroendevalda, valda av Stockholms stad:
Lekmannarevisor
Gun Risberg

Lekmannarevisorssuppleant
Bengt Lagerstedt (M)
 

Revisorer utsedda av Stockholms läns landsting:
Huvudansvarig
Bo Åsell, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB