FoU-råd

FoU-rådet består av representanter för Äldrecentrums huvudmän: Stockholms stad, Sundbybergs stad och Stockholms läns landsting, samt representanter för de två största pensionärsorganisationerna, Storsthlm (tidigare KSL) och geriatriken. FoU-rådet deltar i prioriteringen av Äldrecentrums utredningar, rapporter och kunskapssammanställningar. Rådet har en strategisk roll när det gäller genomförande och implemen­tering av Äldrecentrums olika uppdrag.

FoU-rådet 

Utsedda av Stockholms läns landsting


Mats Ek 
Överläkare/medicinskt sakkunnig
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
mats.e.ek@sll.se

Lisbet Nord
Bitr. sjukvårdsdirektör
lisbet.nord@sll.se

Inger Rising
Chefssjuksköterska
Stockholms läns landsting
Produktionssamordning
Övergripande vårdfrågor
inger.rising@sll.se

Karin Joelsson
Biträdande verksamhetchef ASIH
Stockholm Norr
karin.joelsson@sll.se
 

Vakant
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 
 

Utsedda av Stockholms stad

Karin Ekdahl Wästberg 
Avdelningschef
Äldreförvaltningen
karin.ekdahlwastberg@stockholm.se

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör
Hässelby stadsdelsförvaltning
ulla.thorslund@stockholm.se

Anders Broberg
Avdelningschef
Bromma stadsdelsförvalting
anders.broberg@stockholm.se 
 

Andreas Thorstensson 
Avdelningschef 
Skärholmens stadsdelsförvaltning
andreas.thorstensson@stockholm.se

 

Utsedda av Sundbybergs stad

Birgitta Fahlgren-Sylvén                                                       
Förvaltningschef                                 
Äldreförvaltningen Sundbyberg
birgitta.fahlgren-sylven@sundbyberg.se       

Per Koij
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Äldreförvaltningen, Sundbyberg
per.koij@sundbyberg.se 

 

Utsedd av Storsthlm

Gunilla Hjelm-Wahlberg
Senior handläggare, Vård, omsorg och sociala frågor, Storsthlm
gunilla.hjelm-wahlberg@storsthlm.se

 

Representant från geriatriken

Mats Brådman
Verksamhetschef Brommageriatriken, Stockholms sjukhem
mats.bradman@brommageriatriken.se

 

Utsedda av pensionärsorganisationerna
 

PRO 
Mona Rudenfeldt 
monarudenfeldt@bredband.net

PRO Stockholms stad
Lars Wettergren
lars.wettergren@stockholm.pro.se

SPF Stockholms län
Mats Danielsson (ordinarie)
mats.danielson@telia.com

SPF Stockholms stad
Eva Sahlin (ordinarie)
sahlin.eva@telia.com