Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Adress: Sveavägen 155 
postnr: 113 46 Stockholm

Telefonväxel: 08-690 58 00  
E-post: info@aldrecentrum.se 

Medarbetare

Klicka här för att se en lista av Äldrecentrums medarbetare.