Utveckling av arbetet med fallprevention

Fallprevention – Samverkansmodell primärvård och hemtjänst

Preliminära data från ett pilotprojekt vid FoU Nordost med fokus på rörelseträning enligt den evidensbaserade metoden Otago, visar att den samverkansmodell som där testats är användbar och ger positiva effekter för både den enskilde och för personal inom hemrehabilitering och hemtjänst. Den preliminära analysen visade också att vissa delar i modellen kan utvecklas.

I projektet kommer Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tillsammans med FoU Nordost, FOU nu, Akademiska vårdcentraler, Sophiahemmet och Nestor, att utveckla den befintliga modellen vidare.