Lennarth Johansson

Senior rådgivare

Porträtt Lennarth JohanssonJag är psykolog, docent i gerontologi och har fyrtio års erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete inom boende, service och vård av äldre, med ett särskilt intresse för informell vård och socialpolitik. Från 1993 till 2016 var jag forskningsledare vid Socialstyrelsen och ansvarig för utvärdering och uppföljning av nationella reformer inom äldreomsorgen. Från 2010-2017 hade jag också en halvtidsanställning vid ARC, Aging research center vid Karolinska institutet, och forskade om informell omsorg och vård av hemmaboende sköra äldre med komplexa hälsoproblem. Under de senaste 30 åren har jag medverkat som nationell expert i ett antal internationella projekt, konferenser och presentationer av svensk äldreomsorg.

Sedan 2012 är jag knuten på deltid som forskningsledare, numera senior rådgivare, till Äldrecentrum. Arbetet innebär att fungera som mentor i projektarbete och att säkra Äldrecentrums arbeten har god forskningskvalitet.

Pågående projekt som Lennarth deltar i

  • Hemvård – Vad utmärker den grupp äldre som både har hemsjukvård och hemtjänstinsatser?
Publikationer i Äldrecentrums regi

Å von Berens, B Meinow, L Sonde och L Johansson (2021). Livet under första vågen. Vardagen under coronapandemin för personer 70 år och äldre i Stockholm. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Sonde, L Johansson och Å von Berens (2021). Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre stockholmare. Data från baslinjemätningen Stockholm – Äldrevänlig stad. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Johansson (2021). När maffian (inte) gör hembesök. Äldre i Centrum.

L Johansson (2021). Corona och 70-plussarna. Äldre i Centrum.

L Johansson och P Schön (2021). Sprickor i den svenska självbilden. Äldre i Centrum.

L Sonde och L Johansson L (2020). Stockholm – äldrevänlig stad. Baslinjemätning 2019. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

M Ernsth Bravell, L Johansson och G Sundström (2020). Partneromsorg och uppsökande verksamhet. Äldre i Centrum.

I Hjalmarson, B Meinow, E Norman och L Johansson (2019). Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande. Om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse.  Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Sonde, J Österman och L Johansson (2018). Stockholms läns landstings äldremottagningar. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Sonde, L Johansson, J Österman, B Meinow, K Gens, I Hjalmarson och SE Wånell (2018). Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

I Hjalmarsson, L Sonde och L Johansson (2018). Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende – i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Johansson, L. (2018). Nya utmaningar för svensk anhörigforskning. Äldre i Centrum.

L Johansson och P Schön (2018). Quality and cost-effectiveness in long-term care and dependency prevention. Cequa LTC Network.

L Johansson och P Schön (2017). Supporting carers. Policy summary: Sweden. Cequa LTC Network.

SE Wånell, K Gens och L Johansson (2017). Idéburen äldreomsorg. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

I Hjalmarsson, J Österman och L Johansson (2017). Bostäder anpassade för äldre. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Johansson (2016). Den digitala äldreomsorgen. Äldre i Centrum.

L Johansson (2016). ASIH vid livets slut. Äldre i Centrum.

L Johansson, K Gens, I Hjalmarson, B Meinow och SE Wånell (2015) Tillit och relationer – Om kvalitet i hemtjänst. En kunskapsöversikt. (2015). Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Hagman, L Johansson, SE Wånell och M Thorslund (2014). Försöksprojekt och nätverk för en bättre samverkan i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Slutrapport. Aging research center/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

I Hjalmarsson och L Johansson (2014). Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

I Hjalmarsson och L Johansson (2014). Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Johansson (2013). Äldreomsorgen och äldrepolitiken. Äldre i Centrum.

L Johansson (2012). Ädel – i eller ur tiden? Äldre i Centrum.

G Sundström, M Ernsth Bravell, L Johansson och D Lundgren (2012). Omsorgspanoramat. Äldre i Centrum.

 

Övriga publikationer i urval

L Johansson (2021). The Long-term care system in Sweden. CRC 1342 Social policy country briefs, 20. CRC 1342 Global dynamics of social policy.

L Johansson och G Sundström (2021). Elderly care response to Covid-19 in Sweden. Report to Korean research institute for health and social affairs.

L Johansson och P Schön (2020). Governmental response to the COVID-19 pandemic in long-term care residences for older people: preparedness, responses and challenges for the future: Sweden. MC COVID-19 working paper 14/2021. CSIC – Spanish national research council. http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/13701

L Johansson och G Sundström (2019). Ageing and old age care in Sweden. I Eldercare: International experiences and Chinese practice. Development research center of the state council. (på kinesiska)

L Johansson (2018). Om äldreomsorg och anhöriga. Seniorpodden (SPF).

L Johansson, G Sundström och B Malmberg (2018). Ett halvt århundrande av äldreomsorg – vad står stat och familj? Tidsskrift for omsorgsforskning.

JC Campbell, N Ikegami, C Gori, F Barbabella, R Chomik, F d’Amico, H Holder, T Ishibashi, L Johansson, H Komisar, M Ring och H Theobald (2016). How different countries allocate LTC benefits to users: comparative snapshot. I JL Fernandez, C Gori och R Wittenberg (red). Long-term care reforms in OECD countries: Successes and failures. Policy press. https://doi.org/10.1332/policypress/9781447305057.003.0004

A Wimo, L Jönsson, L Fratiglioni, PO Sandman, A Gustavsson, A Sköldunger och L Johansson (2016). The societal costs of dementia in Sweden 2012 – relevance and methodological challenges in valuing informal care. Alzheimer’s research and therapy. https://doi.org/10.1186/s13195-016-0215-9

P Schön och L Johansson (2016). European social policy network.Thematic report on work – life balance measures for persons of working age with dependent relatives. Sweden 2016. EU network of independent experts on social inclusion.

L Johansson (2015). Anhörig i nöd och lust. Vårdförlaget.

P Schön och L Johansson (2015). En äldrevård i obalans. Tidningen Ä.

K Hulter Åsberg, A Söderholm, D Bjarne och L Johansson (2014). Anhörigas insatser efter stroke är omfattande och ofta livslånga. Läkartidningen.

L Johansson (2014). Stöd till personer som vårdar närstående. Slutrapport 2014. Socialstyrelsen.

L Johansson och M Thorslund, M. (2013). Samverkan i vården och omsorgen om äldre – en evig fråga. I R Axelsson och S Bihari Axelsson (red). Om Samverkan. Studentlitteratur.

L Johansson (2012). Tid, åldrande och omsorg. I L Andersson (red). Socialgerontologi. Studentlitteratur.