Yngre personer med demenssjukdom

Författare: 
Anna-Karin Berger
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Rapporten är en kartläggning av verksamheter riktade till yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga i Stockholms län. Rapporten kartlägger även behoven hos denna grupp. 

Studien är initierad av Ersta diakoni och finansierad med medel från Ersta diakoni och Johanniterordenbygger, och bygger bland annat på litteraturstudier, intervjuer med verksamhetschefer, projektledare och personal inom demensvården.

Rapport nr 2007:4