Vaxholm 1:an

Författare: 
Ulla Gurner, Johan Fastbom
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Studien visar hur primärvården med husläkarteam (husläkare och distriktssköterska) har funnit en framkomlig väl tillsammans med kommunens äldreomsorg för att få en tryggare vård och omsorg för äldre med sammansatta behov. Utgångspunkt har varit behoven hos de äldre multisjuka; inte ansvarsgränser.

Rapport nr 2002:2