Valfrihetens LOV

Författare: 
Ingrid Hjalmarson, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2013

Studien om valfrihetens LOV har omarbetats och ges nu ut som en kunskapssammanställning. Äldrecentrum har i omarbetningen valt att ha ett nationellt perspektiv, därför har en del av exemplen från Stockholms stad tagits bort.

Lagen om valfrihet infördes med stora ambitioner och förhoppningar. Omsorgstagaren skulle sättas i centrum, makten flyttas från kommun till den äldre själv. Lagen skulle stimulera till en framväxt av nya kreativa företag som skulle ge en mångfald av inriktningar. Den äldres möjlighet att välja och välja bort skulle driva på kvalitetsutvecklingen.

I denna rapport redovisas vad vi vet om lagens effekter genom olika studier under det senaste decenniet. Det finns ingen återvändo till en tid utan möjligheter att välja samtidigt som rapporten visar att det finns behov att modellen utvecklas och förändras. I dag kan lagen motverka sitt syfte, en utveckling av LOV måste ta sin utgångspunkt i den situation där de äldre som behöver äldreomsorg faktiskt befinner sig.

Rapport nr 2013:1