Valfrihet i äldreomsorgen - en reform söker sin form

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2003

Stiftelsen Äldrecentrum har i denna rapport följt den stora reform som infördes i Stockholms stad 2001/2001, som innebar att de äldre fick möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Reformen var kontro­versiell. Rapporten genomförs ur ett brukarperspektiv. Två huvudfrågeställ­ningar leder rapporten: Hur har den äldre upplevt möjligheten att få välja utförare? Hur har reformen påverkat biståndshandläggarnas roll gentemot den äldre? Här är också belyst hur biståndshandläggarna har hanterat över­sättningen av biståndsbeslut till nivåer och därmed ersättning till utföraren­heterna.

Studien genomfördes hösten 2002, när de första ”barnsjukdomarna” var passerade, men när reformen ännu inte satt sig. Intervjuerna med de äldre visar bland annat att man uppskat­tar erbjudandet att få välja, men att få gjort ett aktivt val.

Rapport nr 2003:4